Medverkande

Sara Fransson

Doktor i statsvetenskap och verksam vid forsknings- och analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala.

Johan von Essen

Professor i livsåskådningsvetenskap, inriktning civilsamhällesstudier, vid Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola.

Andreas Holmberg

Biskop Stockholms stift. Tyvärr har biskop Andreas fått förhinder och kan inte medverka på årets idédag.

Maria Wingård

Ordförande för Ideellt forum