Anmälan

Datum och tid

Lördag 8 oktober, start kl 09.00. Dagen avslutas med mässa kl 18.00

Plats

Vi håller till i S:t Lars kyrka och Domkyrkans församlingshem i centrala Linköping.

Anmälan


Idédagen riktar sig till ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare i Svenska kyrkan.

Vi håller till i S:t Lars kyrka och Domkyrkans församlingshem i centrala Linköping. Förmiddagens program innehåller inbjudna föreläsares tankar och erfarenheter. Under eftermiddagen blir det möjligheter till workshops och andra aktiviteter. Dagen avslutas med mässa i Domkyrkan kl. 18. Se vidare för mer information om innehållet i programmet https://idedag.se/program


Deltagande på plats i Linköping.

Kostnaden för vuxna: 500 kr. Ungdomar 10-25 år: 250 kr. I avgiften ingår fika: förmiddag och eftermiddag samt program. Avgiften faktureras. Ev boende och lunch på stan ordnas på egen hand.

Sista anmälningsdatum: 1 oktober. När vi uppnått maximalt antal deltagare ställs du på kö. Maxantal 250 deltagare fysiskt i Linköping


Deltagande digitalt hemma i din församling

Alla deltagande församlingar är med och bär kostnaden för att göra denna dag tillgänglig digitalt. Varje församling ges möjlighet att bidra utifrån ”upplevd förmåga”.

En ”kostnadsidé” för hur man som församling kan tänka är:

  • Liten grupp (upp till 5 personer) 3000 kr
  • Mellanstor grupp (upp till 10 personer): 5000 kr
  • Stor grupp: (över 10 personer): 10 000 kr

Ange antal personer vid anmälan. Avgiften för gruppen faktureras. OBS Vid anmälan av grupp anmäler ni enbart er kontaktperson i formuläret.


Deltagande digitalt enskild person

Det går även att delta som enskild person. Sätt ett kryss i avsedd ruta vid anmälan.


Avanmälan

För detta arrangemang gäller separata avanmälningsregler. Vid avanmälan efter 3 oktober sker ingen återbetalning.


Frågor

Vid administrativa frågor om anmälan kontakta Robert Svantesson: robert.svantesson@sensus.se
Frågor om programmet för Idédagen ställs till JanOlof Nordström: Janolof.nordstrom@sensus.se, 070-635 24 67